دوست دارم ، تو برایم عشق را معنا کنی 

خواب دنیا را کنارم غرق در رویا کنی


دوست دارم ، دورِ تو پروانه باشم روز و شب

شمعِِ من باشی و در من شعله ها بر پا کنی


دوست دارم ، از خودم تنهای تنها بگذرم

تا تو جایم را بگیری ، در دلم غوغا کنی


دوست دارم ، واژه واژه شاعرِ چشمت شوم

تا نظر پشت نظر ،شعرِ مرا زیبا کنی


دوست دارم ، دل به دریای نگاهت بسپرم

قطره قطره اشک ریزم ، تا مرا دریا کنی


دوست دارم آسمانم ، رنگ چشمانت شود

با نگاهی مرغِ بی بالِ مرا عنقا کنی


دوست دارم ، مثل مجنون از تو افسانه شوم

گم شوم در کوی و برزن ، تا مرا پیدا کنی


دوست دارم ، چشمه باشم ، جاریِ کویت شوم

تا سبو پشت سبو ، لب بر لبم آوا کنی


دوست دارم ، سیمِ چنگ و پرده یِ تارت شوم

با نوازشهای دستت ، بر تنم غوغا کنی


دوست دارم ، عاشقت باشم ... از این ها بیشتر

آنقدر باشم که خود را پیش من لیلا کنی


دوست دارم ، رازِ قلبم را بگویم ، فاش فاش

تا در آغوشت مرا پیش همه افشا کنی


دوست دارم ... دوست دارم ... دوست دارم تا ابد

عاشقانه با همین یک جمله ی من تا کنی                                                                                                                                                                                                                                         

[ چهارشنبه 31 تیر 1394 ] [ 00:29 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

دانلود آهنگ