چه روزگار غریبی است

شهر بوی تعفن نیرنگ گرفته

آدمها حیواناتی هستند که لباس انسان به تن کرده اند

هرچه بیشتر اعتماد میکنی بیشتر ضربه میخوری

دوستیها بر اساس صلاح و نیاز روزمره تعریف میشود

ودر یک جمله 

تنهایی بهترین سلاح برای آرامش است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


[ سه‌شنبه 10 آذر 1394 ] [ 13:03 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

ژاپن موزیک