همــــه ماهــــــر شــــده انـــد..!
یــــــک نفــــر هزاران نفـــر را بــا هــــم دوســـت دارد !
امــــــــا مــــن …
نـــــاشیـــــــانـــــه
به
 یـــــک نفـــــــر دل میــــبــــنـــــــدم
هـــــــــزاران بــــــــار ...                                                                                                                                                                                    

[ چهارشنبه 16 دی 1394 ] [ 10:56 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

دانلود آهنگ