در جامعه ای زندگى می کنیم

که بسیاری از مردمانش

با یک " استخاره " هدف تعیین می کنند ..

و با یک "عطسه " از هدف خود دست میکشند ..

میان آرزوی تو و معجزه خداوند

دیواری است به نام اعتمــاد

پس اگر دوست داریم به آرزوهایمان برسیم

با تمام وجود به او اعتماد کنیم ..

هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست

زیرا به مهربانی مادر

و حمایت پدر ایمان دارد ..

ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم

به خـــــدا ……                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

[ شنبه 24 بهمن 1394 ] [ 12:38 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

دانلود آهنگ