X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

روزهای رفته ی سال را ورق میزنم

چه خاطراتی که زنده نمیشوند

چه روزها که دلم میخواست تاابد تمام نشوند وچه روزها که  هرثانیه اش یک سال زمان برد

چه فکرها که ارامم کرد

وچه فکرهاکه روحم راذره ذره فرسود

چه لبخندها که بی اختیار برلبانم نقش بست وچه اشکها که بی اراده ازچشمانم سرازیر شد

چه ادمها که دلم را گرم کردند

وچه ادمها که دلم را شکستند

چه چیزها که فکرش راهم نمیکردم شد

وچه چیزها که فکرم را پر کرد و نشد

چه ادمها که شناختم

وچه ادمهاکه فهمیدم هیچ گاه نمیشناختمشان

وچه .....

و

سهم یک سال دیگر هم بخیر میشود .

کاش ارمغان روزهای که گذشت آرامش باشد ازجنس خدا ارامشی که هیچگاه تمام نشود                                                                                                                                                                                              

[ جمعه 7 اسفند 1394 ] [ 14:43 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

دانلود آهنگ