بین خودمان بماند..

اگر از رفتن ها

نیامدن ها

و نبودن هایش بگذریم

"مرد موجودی ست لعنتی و

  دوست داشتنی"

  از نگاه

سکوت

 غم

غرور

 لبخند و چه و چه اش که نگو

 دست هایش...

به دست هایش که برسی

کارت تمام است!

خوب نگاهشان کن!

 ببین چگونه دنیا را در

خود جای می دهند!

گاه با نوازشی تو را به خواب

 می برند و گاه به بیداری

چقدر دوست داشتنی اند

  زمانی که شعر می شوند

عشق است که در خیابانی شلوغ شالت را مرتب کنند 

  دیوانه ات می کنند زمانی که

روی تنت آهسته راه می روند

 به دستشان می میری

روزی که موهایت را جمع کنند و دکمه هایت را باز

راستی!

تا به حال دستت در دستش

در جیب بارانی اش جا مانده؟؟

                  وای!


[ شنبه 29 اسفند 1394 ] [ 00:46 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

دانلود آهنگ