چه فرقی می کند

من عاشق تو باشم یا

تو عاشق من !؟

چه فرقی می کند 

رنگین کمان ...

از کدام سمت آسمان آغاز می شود ؟! 

مهم بودنه توست.....                                                                                                                       [ جمعه 27 فروردین 1395 ] [ 15:47 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

دانلود آهنگ