قصه با طعم دهان تو شنیدن دارد


خواب،در بستر چشمان تو دیدن دارد


وقتی از شوق به موهای تو افتاده نسیم


دست در دست تو هر کوچه دویدن دارد


تاک، ازبوی تَنَت مست، به خود می پیچد


سیب در دامنت احساس رسیدن دارد


بیخ گوش تو دلاویزترین باغ خداست


طعم گیلاس از این فاصله چیدن دارد


کودکی چشم به در دوخته ام...تنگ غروب


دل من شوقِ در آغوش پریدن دارد


"بوسه" سربسته ترین حرف خدا با لب توست


از لب سرخ تو این قصه شنیدن دارد...                                                                                                                                                                                                         

[ سه‌شنبه 16 تیر 1394 ] [ 18:09 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

دانلود آهنگ