می نشینم روی پایت تا تورا شیدا کنم 

تاکه شاید من رگ خوابه تو را پیدا کنم 


مینهم لب را به لبهایت مگر رسوا شوی 

تاکه شاید لحظه ای با بوسه ای اغوا شوی 


میگشایم لب به زیر گوش تو با دلبری 

تاکه شاید چشم خود بندی بروی دیگری


می خرامم نرم و نازک سوی آغوشت چو مار

تاکه شاید از کفت گیرم عنان و اختیار


تو ولی با چیر گی من را به زانو مینهی 

دست سرد خود به دست گرم و داغم میدهی 


با لوندی، گونه من را نوازش میکنی 

با نگاهت بوسه ای تب دار خواهش میکنی 


می خزم آهسته در آغوش پر آرامشت 

من اجابت میکنم در لحظه امر و خواهشت❤️                                                                                                                                                      [ پنج‌شنبه 1 بهمن 1394 ] [ 14:42 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

ژاپن موزیک