فکرشو بکن !!

سال دیگه این موقع ...

 همه خانواده دور هم باشن ...

صداهای جدیدی به خونواده اضافه شده باشه ...

مجردا به عشقشون رسیده باشن ...

متاهلا هم که منتظر بچه بودن، بچه دار شده باشن ...

اون لبخندایی که از خونواده‌ها، ماهها، شاید سال‌ها دور شده بود، بازم به لباشون برگشته باشه ...


 بعد همینجور که صدای قهقهه میاد، به آرزوهایی که امسال کردیم، فکر کنیم و با خودمون بگیم :

دیدی همه چی درست شد؟؟

دیدی الکی اینقدر حرص خوردی؟


در این روزهای پایانی سال امیدوارم 

 همه‌ی اونایی که تو این سالها،

      به هر دری زدن بسته بود، خدا در رحمت رو براشون باز کنه

 و همه در سال جدید پیش رو به آرزوهای خوبشون برسن و هیچ دلی غمگین نمونه...


دلتــــــون بهاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

[ دوشنبه 17 اسفند 1394 ] [ 13:51 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

دانلود آهنگ