صدای موزیک را زیاد میکنی

 تند تند راه میروی

 بلند بلند حرف میزنی

 فیلم میبینی

 زیر باران نمیروی

 شعر نمیخوانی

 قهوه نمینوشی

 اما... هر کاری کنی

 اون کنجِ خیالت نشسته

  تو فقط 

 خودت را گول میزنی..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

[ سه‌شنبه 25 اسفند 1394 ] [ 00:03 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

دانلود آهنگ